Skip to main content

Regulament Oficial Concurs „Câștigă un voucher de cumpărături la Shoeland”

 

I. ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul campaniei „Castiga un voucher de cumparaturi la Shoeland”este CRISUL SUPERMARKET S.A, cu sediul în Oradea, str. Republicii, nr.30, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/378/1991, având cod de identificare fiscală (CUI) RO56290, reprezentată de Sapient Management SRL – Administrator Unic

II. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

II.1. Campania se desfasoara pe pagina de Instagram @Crisuloradea (CRISUL SUPERMARKET S.A.), si în magazinul partener Shoeland in perioada 23.11.2020-04.12.2020 (ora 13:00)

II.2. Vocherul în valoare de 200 lei este valabil in magazinul Shoeland.

II.3. Voucherul cu valoarea de 200 lei este valabil din data de 04.12.20 până în data de 05.06.2020. Valoarea de 200 lei a voucherului poate fi folosita doar in totalitate si numai in magazinul mentionat la pct II.1. Nu se elibereaza rest si nu poate ramane credit pe voucher. Dupa expirarea perioadei de valabilitate, voucherul de reducere nu mai poate fi utilizat. Dupa expirarea perioadei de valabilitate, voucherul este considerat invalid; posesorul voucherului are intreaga responsabilitate in legatura cu expirarea perioadei de valabilitate, nefiind indreptatit la nici un fel de despagubire din partea Organizatorului. Data pana la care este valabil voucherul cadou poate fi verificată pe fata voucherului.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

III.1. Voucherul in valoare de 200 ron poate fi primit de orice persoana fizica sau juridica, indiferent daca are sau nu domiciliu in Romania.

III.2. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a anula participarea oricarei persoane care nu respecta Regulamentul, care este suspectata de frauda, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV. MODUL DE DESFASURARE

IV.1. Campania se desfasoara pe pagina de Instagram @Crisuloradea. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa:

– dea follow paginii @crisuloradea pe Instagram

– scrie un comentariu la postarea oficiala a concursului în care sa dea TAG la minimum 2 prieteni

Premiul Concursului este oferit de catre magazinul Shoeand si consta intr-un voucher in valoare de 200 RON. Castigatorul va fi extras in data de 4 decembrie 2020, la ora 14:00 prin intermediul website-ului https://commentpicker.com/ si va fi anuntat in aceeasi zi pe pagina de Instagram @crisuloradea . Extragerea va fi inregistrata.

Castigatorul concursului va primi un voucher în forma fizica, ce va putea fi ridicat pe baza buletinului din incinta magazinului Shoeland.

Termenul de valabilitate al voucherului este de 6 luni.

IV.2. Voucherul poate fi utilizat o singura data, pentru o singura tranzactie. Reducerea de 200 ron oferita de voucher nu se cumuleaza cu alte reduceri sau promoții in desfasurare.

V. CONDITII DE RETUR

V.1. Returnarea produselor achizitionate cu voucherul cadou se va realiza respectand conditiile de retur valabile in magazinul Shoeland.

VI. LIMITAREA RASPUNDERII

VI.1. Voucherul de reducere este un produs la purtator, nenominal, fiind transmisibil prin simpla remitere de la o persoana la alta, responsabilitatea utilizarii acestuia revenindu-i exclusiv posesorului. Voucherul este transmisibil, putand fi utilizat si de o alta persoana decat cea careia i s-a oferit de catre achizitorul initial.

VI.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va inlocui voucherul cadou in caz de furt, pierdere, ratacire sau deteriorare. In aceste situatii, soldul Voucherului Cadou se considera pierdut, nefiind posibila nici un fel de despagubire in legatura cu evenimentul care a condus la imposibilitatea de utilizare a Voucherului de catre detinatorul acestuia.

VI.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi Voucher Cadou; dreptul de a utiliza Voucherul Cadou va fi recunoscut persoanei care il prezinta fizic in magazin.

VII. CHELTUIELI INDIRECTE

VII.1. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte, in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

VIII. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

VIII.1. Regulamentul utilizare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat in incinta magazinului Shoeland, aflat in incinta CRISUL SUPERMARKET S.A. sau pe site-ul www.crisul.ro.

IX. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

IX.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

IX.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

IX.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a Voucherului de reducere

X. DISPOZITII FINALE

X.1. Prin utilizarea Voucherului clientii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

X.2. CRISUL SUPERMARKET S.A. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www.crisul.ro si punerea lui la dispozitia clientilor in magazine.

X.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

X.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

 

CRISUL SUPERMARKET S.A.
prin administrator Unic
Sapient Management S.R.L.