Skip to main content

Regulamentul campaniei “Voucher de reducere – 10% la Crișul Shopping Center”

Clienții Centrului Comercial Crișul Shopping Center care sunt în posesia unuia dintre cele 5.000 vouchere de reducere, vor beneficia de un discount de 10%, valabil in perioada 13.07-13.09.2020 în magazinele partenere.I. ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul campaniei “Voucher de reducere – 10% la Crișul Shopping Center este CRISUL SUPERMARKET S.A, cu sediul în Oradea, str. Republicii, nr.30, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/378/1991, având cod de identificare fiscală (CUI) RO56290, reprezentată de Sapient Management SRL – Administrator Unic

II. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

II.1. Campania se desfasoara in incinta Crișul Shopping Center (CRISUL SUPERMARKET S.A.), în magazinele partenere:

Brioșeria Gloria, Parfum Shop, Ximena – multiplicări chei, Urbanique – Parfumerie & Cosmetice, Beurer, Desidea, Edifice Bijou, Lenjerie Multibrand, ShoeLand, La Michelle, Ruvex, Ametop, Daciana, SilverPoint, Elegant, Vlady’s, Gemma Lux, Thya Fashion, Reno, Cozacone, Condre, ArtDesign.

II.2. Vocherele de reducere emise sunt utilizabile în oricare dintre cele 23 magazine menționate mai sus.

II.3. Voucherul cu valoarea de -10% reducere este valabil din data de 13.07.20 până în data de 13.09.2020. Reducerea de 10% a voucherului poate fi folosita doar in totalitate si numai in unul dintre cele 23 magazine enumerate la pct II.1. Nu se elibereaza rest si nu poate ramane credit pe voucher. Dupa expirarea perioadei de valabilitate, voucherul de reducere nu mai poate fi utilizat. Dupa expirarea perioadei de valabilitate, voucherul este considerat invalid; posesorul voucherului are intreaga responsabilitate in legatura cu expirarea perioadei de valabilitate, nefiind indreptatit la nici un fel de despagubire din partea Organizatorului. Data pana la care este valabil voucherul cadou poate fi verificată pe fata voucherului.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

III.1. Persoanele care dețin un voucher de reducere atașat unuia dintre cele 5.000 buc flyere distribuite în locațiile partenere din localitătile Oradea, Băile Felix sau 1 Mai, au dreptul de a beneficia de reducerea de 10% în magazinele partenere campaniei din incinta Crișul Shopping Center. Voucherul de reducere este valabil in perioada 13 iulie – 13 septembrie 2020 in cele 23 magazine.

III.2. Voucherele în valoare de 10% reducere pot fi primite de orice persoana fizica sau juridica, indiferent daca are sau nu domiciliu in Romania.

III.3. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a anula participarea oricarei persoane care nu respecta Regulamentul, care este suspectata de frauda, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV. MODUL DE DESFASURARE

IV.1. 5.000 de bucati vouchere de reducere în valore de -10% sunt atașate celor 5.000 flyere distribuite în zona Băile Felix – 1 Mai în perioada 13 iulie – 13 septembrie 2020

IV.2.Voucherul se va decupa din flyer.

IV.3. Valoarea Voucherului de reducere este de 10% discount din valoarea produsului/ produselor achizitionate. Voucherul poate fi utilizat o singura data, doar intr-unul dintre cele 23 magazine partenere campaniei.

IV.7. Voucherul Cadou poate fi utilizat o singura data, pentru o singura tranzactie. Reducerea de 10% oferita de voucher nu se cumuleaza cu alte reduceri sau promoții in desfasurare.

IV.9. Utilizatorii, respectiv Voucherele de reducere care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati(e) de catre Organizator.

V. CONDITII DE RETUR

V.1. Returnarea produselor achizitionate cu voucherul cadou se va realiza respectand conditiile de retur valabile in cele 23 magazine.

VI. LIMITAREA RASPUNDERII

VI.1. Voucherul de reducere este un produs la purtator, nenominal, fiind transmisibil prin simpla remitere de la o persoana la alta, responsabilitatea utilizarii acestuia revenindu-i exclusiv posesorului. Cardul este transmisibil, putand fi utilizat si de o alta persoana decat cea careia i s-a oferit de catre achizitorul initial.

VI.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va inlocui voucherul cadou in caz de furt, pierdere, ratacire sau deteriorare. In aceste situatii, soldul Voucherului Cadou se considera pierdut, nefiind posibila nici un fel de despagubire in legatura cu evenimentul care a condus la imposibilitatea de utilizare a Voucherului de catre detinatorul acestuia.

VI.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi Voucher Cadou; dreptul de a utiliza Voucherul Cadou va fi recunoscut persoanei care il prezinta fizic in magazin.

VII. CHELTUIELI INDIRECTE

VII.1. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte, in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

VIII. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

VIII.1. Regulamentul utilizare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat in incinta oricarui din cele 23 magazine partenere, aflate in incinta CRISUL SUPERMARKET S.A. sau pe site-ul www.crisul.ro.

IX. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

IX.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

IX.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

IX.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a Voucherului de reducere

X. DISPOZITII FINALE

X.1. Prin utilizarea Voucherului clientii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

X.2. CRISUL SUPERMARKET S.A. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www.crisul.ro si punerea lui la dispozitia clientilor in magazine.

X.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

X.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.CRISUL SUPERMARKET S.A.
prin administrator Unic
Sapient Management S.R.L.